top of page

TECHNOLOGIE

4.jpg

FLASH CLEANER MASCHINE BOX

Po vložení filtru  do mycí kabiny a připojíme k tlakové hadici. Nakonfigurujeme FLASH CLEANER kdy: probíhá již zcela zautomatizovaný proces promývání a sušení filtru do finální čistoty.

HORKÉ ČIŠTĚNÍ

Filtr DPF je částečně rozřezán a vložen do pece která se rozehřeje na 650°C. Při této teplotě se spaluje uhlík. Poté svaříme do původního stavu.

Doba renovace cca 30 - 120 minut

Doba renovace 24 - 48 hodin

Odstraňuje PM10, olejové zbytky, znečištění ceriem. Čistí všechny typy a velikosti filtrů pevných částic a katalyzátorů i SCR. Bez poškození filtru. Roztok je vždy čistý díky účinnému filtračnímu systému. Jednoduché, rychlé a levné.

Odstraňuje PM10

Zatím nejefektivnější technologie

Riziko poškození filtru díky řezání a svařování.  Tepelný šok, který může poškodit vzácné kovy ve filtru.

K celému renovačnímu procesu vyúžíváme výhradně jednoho stroje.

 

Renovační proces se dá rozdělit do několika fází:
test průchodnosti filtru před čištěním
rázové čištění pod tlakem
tlakové vysoušení
test průchodnosti po čištění
výstupní diagnostika

Industiral design Car Sketch 2

ULTRASONICKÉ ČIŠTĚNÍ

Filtr DPF ponoříme do ultrazvuké koupele s vodou. Pomocí ultrazvuku se zvýší teplota nádrže, vytvářejí mirkobubliny a tlak který dosahuje 500atm. Při implozi mikrobubliny ve filtru se uvolní znečištěná vrstva od keramiky.

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

Do filtrů je aplikována chemie, která jej vyčistí a následně se nechá vysušit.

Doba renovace 12 - 24 hodin

Doba renovace 12 - 24 hodin

Hluboké čištění filtračních kanálků.

Rádoby levné

Nízká efektivita při znečištění ropnými látkami a problémy s většími filtry.
Riziko poškození keramické vložky vibracemi generovaných ultrazvukem a implozí bublin.

Neúčinné, zanechává po čištění velké množství nečistot které stále blokují filtr pevných částic.

bottom of page